Mijn naam is Annefloor Schlotter, restaurator van schilderingen in historische interieurs en kleuronderzoeker. Het behoud van ons cultureel erfgoed, werken met je hoofd én met je handen, en het toewerken naar een optimaal behandelplan en resultaat zijn mijn drijfveren.

Na mijn studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en mijn vijfjarige postacademische opleiding tot restaurator van schilderingen in historische binnenruimten bij Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL), ben ik sinds 2009 werkzaam als zelfstandig restaurator van schilderingen op doek, hout en steenachtige materialen. Tevens ben ik bij de SRAL opgeleid tot kleuronderzoeker van afwerkingen in het interieur en exterieur voor alle tijdsperiodes, naar maatstaven van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Respect voor het object, terughoudendheid, geduld en lange termijn visie zijn de uitgangspunten om het werk goed uit te kunnen voeren.

Mijn werkterrein bestrijkt heel Nederland, net waar het object zich bevindt.

CONTACT

Annefloor Schlotter – restauratie & kleuronderzoek
Garenkokerskade 65 – 2013 AK Haarlem
tel. +31 6 42093421 – mail@annefloorschlotter.nl 

Retoucheren van 17de-eeuwse plafondschilderingen in de Regentenkamer van het Burgerweeshuis te Zierikzee (project in samenwerking met R. Keppler)
Kleurhistorisch onderzoek op Kasteel Loenersloot (foto en project R. Jongsma)
Mijn afstudeerrichting bij de SRAL was groot doekformaat. Het plafondstuk uit de Grote Zaal van Kasteel Amerongen vormde mijn afstudeerproject
Kleurhistorisch onderzoek aan het exterieur van het voormalig GAK gebouw te Amsterdam (project in samenwerking met L. Kappers)
Overschilderingen verwijderen van plafonds in het trappenhuis van het Trippenhuis te Amsterdam (project R. Jongsma)
Kleurhistorisch onderzoek in de 18de-eeuwse pachtkamer van de De Vriesstichting te Enkhuizen  
Vrijleggen van een marmering op het altaar van de Onze Lieve Heer op Solder te Amsterdam (foto en project R. Jongsma)